Informacja

Po zalogowaniu do e-obywatela proszę uzupełnić profil (e-mail, numer telefonu, skrzynka e-PUAP itp).Umożliwi to komunikację dwukierunkową sms np. odnośnie płatności.
Jak założyć profil zaufany dowiemy się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Uwaga
Historia i możliwość wpłat ukaże się Państwu w ciągu 24 godzin - tyle trwa synchronizacja z systemem dziedzinowym.