Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Choszczno

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpis do rejestru

Załączniki do wniosku:

1) oświadczenie o spełnianiu wymagań

2) pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej 50 zł,

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanje - odpady
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
  • za wpis do rejestru - 50 zł (część I pkt 36 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
  • w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawek określonych od wpisu - 25,00 zł; (część I pkt 37 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

na rachunek Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Choszczna, w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu.

Opłata za odwołanie
Uwagi