Zwrot podatku akcyzowego – osoby fizyczne

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz. 2188)

Wymagane wnioski

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane załączniki

Faktury VAT, zestawienie dołączonych faktur, oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, klauzula informacyjna RODO

Jednostka odpowiedzialna FP
Dokumenty do wglądu

Umowa dzierżawy itp

Formularze papierowe
  • PDF Wniosek
  • DOC Oświadczenie
  • DOC Formularz
  • PDF Zestawienie faktur
  • PDF RODO
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać
Termin załatwienia sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Choszczna w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi