Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,  klauzula informacyjna RODO

Jednostka odpowiedzialna FP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • PDF RODO
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Wydanie zaświadczenia na cele określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.) zwolnione jest z opłaty skarbowej