Wydanie zaświadczenia w sprawie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293)

Wymagane wnioski

Wniosek o  wydanie zaświadczenia w sprawie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Wymagane załączniki

1.Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
2.Klauzulę informacyjną dot. RODO.

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Dostęp do drogi publicznej
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

brak

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Zapłać

nie dotyczy

Uwagi