Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- atr. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
09 stycznia 2012 r. ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Wymagane wnioski

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wymagane załączniki

Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000, projekt zagospodarowania działki lub terenu przedstawiającą nieruchomość objętą wnioskiem.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.
Postępowanie nie dotyczy ustalenia numeracji porządkowej lokalom mieszkalnym i usługowym położonym w budynkach mieszkalnych.