Podatek rolny – osoby fizyczne

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

Wymagane wnioski

Informacja o gruntach IR-1

Wymagane załączniki

ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Jednostka odpowiedzialna FP
Dokumenty do wglądu

Akt notarialny, umowa dzierżawy itp.

Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata skarbowa nie występuje

Termin załatwienia sprawy

Do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Choszczna w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie występuje

Uwagi