Wydanie zaświadczenia od kiedy moi rodzice figurowali jako właściciele gospodarstwa rolnego.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 217 § 1, § 2 pkt. 2 w związku z art. 218 § 1 ustawy z dnia    14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
-Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Ustawa o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

Wniosek

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa – za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie – Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Brak obowiązku opłaty skarbowej w przypadku wydania zaświadczenia do przedłożenia: ZUS lub KRUS.

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi