Użyczenie nieruchomości.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
Art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 roku   w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1400).

Wymagane wnioski

Wniosek

Wymagane załączniki

Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym wnioskowanym użyczeniem. 

Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi