Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 18, art. 43, art. 47, art. 48 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane wnioski

Wniosek

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi