Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2019 poz. 2311

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 2019 poz. 2310)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110)

Wymagane wnioski

Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu (ZOR)

Wymagane załączniki
  1. Projekt organizacji ruchu – 2 egz.
  2. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty

Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi