Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) Ustawy branżowe

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie  warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Wymagane załączniki
  1. Aktualna mapa w skali 1:500, z propozycja zagospodarowania terenu z podziałem na różnice współczynnika spływu.
  2. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty

Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi