Wydanie kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- Art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji  w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa – za każdą rozpoczętą stronę kopii zawiadomienia – 5,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej: część II pkt 4).

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni.

Tryb odwoławczy

. W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie);
2.  Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na stronie.

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi

Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.