Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z bonifikatą

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Wymagane wnioski

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, skierowany do Burmistrza Choszczna.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z bonifikatą
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego odpowiada wartości prawa własności lokalu mieszkalnego pomniejszona o wartość bonifikaty.

Termin załatwienia sprawy

do 6 miesięcy

Tryb odwoławczy

brak

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po spełnieniu łącznie warunków określonych w uchwale Nr X/132/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 sierpnia 2007r.