Oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wymagane załączniki

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Oszacowanie szkód
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

brak

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi