Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane załączniki

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,  klauzula informacyjna RODO

Jednostka odpowiedzialna FP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC wniosek o niezaleganiu
  • PDF RODO
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata skarbowa w kwocie 21,00 zł

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi